HR-special

REORGANISATIE

La Search kan een belangrijke rol vervullen bij een collectief ontslag, veelal gepaard gaande met een restructuring van een onderneming.  Cees van Leeuwen, gewezen succesvolle arbeidsrechtadvocaat en mediator bij een van de grootste advocatenkantoren in Nederland, kan dit traject van down-sizing geheel uit Uw handen nemen: van overleg met de OR (en eventueel vakbonden), alsmede het gehele ontslagtraject van de werknemers, enerzijds, en het begeleiden naar een nieuw toekomstperspectief voor de ontslagen werknemers anderzijds.  LEES VERDER

LOOPBAANADVIES

La Search heeft naast haar executive search praktijk ook zeer ruime ervaring in loopbaanadvies.  Ze biedt een klankbord buiten de dagelijkse hectiek van de organisatie en ondersteunt bij het ordenen en aanscherpen van gedachten en nemen van beslissingen. Ze helpt bij het verkrijgen van nieuwe inzichten over de effectiviteit van het eigen functioneren, het optimaal benutten van eigen mogelijkheden en het succesvol aanpakken van werk gerelateerde vragen of problemen.

La Search maakt professionals actief en verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan zodat ze pro actief kunnen inspelen op veranderingen en meer de regie over hun eigen loopbaan gaan voeren. LEES VERDER

Opdrachten

Opdrachten

La Search krijgt opdrachten van toonaangevende organisaties die op zoek zijn naar ondernemende hoogopgeleide professionals en executives. Onze opdrachten sluiten aan bij het potentieel en de ambitie van onze doelgroep. Rollen waarin kandidaten impact hebben en zich kunnen ontwikkelen. Functies onder de aandacht van het senior management, vanwege hun vitale belang voor de organisatie.